BAKING DISHES

Oval baking dish

Item Length IC MC
814026 7'' x 4 3/4'' x 1 1/8'' 4 48

Oval baking dish

Item Length IC MC
814004 6'' x 4 1/8'' x 1 1/2'' 4 48

Rectangular baking dish

Item Cap. IC MC
814028 11 OZ 12 48

Rectangular baking dish

Item Cap. IC MC
814030 7 OZ 4 48

Lasagne dish

Item Cap. IC MC
814015 15 OZ 6 36

Welsh rarebit dish

Item Cap. IC MC
814012 12 OZ 6 36

Gratin dish

Item Cap. IC MC
814029 6 1/2 OZ 6 48

Baking shells

Item Cap. IC MC
814056 6 1/4 OZ 6 72
814057 7 1/4 OZ 8 96
RAMEKIN

Ramekin

Item Cap. Length IC MC
814038 2 1/2 OZ 2 3/4'' x 1 5/8'' 24 96
814013 3 OZ 3'' x 1 1/2'' 24 96
814014 4 OZ 2 3/4'' x 1 5/8'' 24 96
814009 5 OZ 3 5/8'' x 1 7/8'' 24 96
814020 10 OZ 4 1/4'' x 2 1/4'' 8 48
COCOTTES

Cocottes

Item Cap. IC MC
814006 3 OZ 12 96
814005 5 OZ 12 72
 
3
 
ONION SOUP BOWL

Onion soup bowl

Item Cap. IC MC
817983 16 OZ 6 48

Onion soup bowl

Item Cap. IC MC
817982 16 OZ 6 48

Onion soup bowl

Item Cap. IC MC
817998 12 OZ 4 36

Onion soup bowl

Item Cap. IC MC
817997 8 OZ 4 48

Onion soup bowl

Item Cap. IC MC
817993 12 OZ 4 36

Onion soup bowl

Item Cap. IC MC
817994 10 OZ 12 48
SAUCE CUPS

Sauce or butter cup

Item Cap. IC MC
814033 1 1/4 OZ 36 216
TEAPOT

Teapot with strainer

Item Cap. IC MC
190014 16 OZ 2 24

Teapot

Item Cap. IC MC
814016 12 OZ 2 48
 
4
 
SEAFOOD DISHES

Snail plate

Item MC
817991

Snail plate

Item IC MC
817992 6 48
OTHER ITEMS

Custard cup

Item Cap. Length IC MC
814007 5 OZ 2 7/8'' x 2 1/4'' 12 144

Sugar packet holder

Item Length IC MC
814072 3 3/4'' x 2 2/3'' x 2 5/8'' 12 96

Chili bowl

Item Cap. IC MC
817995 10 OZ 6 48
 
5